Przetarg na trzeci etap Trasy Mostu Północnego unieważniony

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej Trasy Mostu Północnego od ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej został unieważniony. Przyczyną unieważnienia było wprowadzenie przez Radę Warszawy zmian w budżecie miasta, nieprzewidujących na lata 2009-2013 środków finansowych na to zadanie.