Przetarg na przebudowę Marynarskiej

Ogłoszony został przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej oraz prace budowlane związane z przebudową ul. Marynarskiej. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 26 miesięcy na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpi 18 listopada 2015 r.

W ramach przebudowy ul. Marynarskiej przewidziano:
-  poszerzenie przekroju ulicznego do dwóch  jezdni o szerokości po 10,5 m;
-  ruch bezkolizyjny na całej długości ulicy, likwidację relacji lewoskrętnych w Marynarską z istniejących ulic, skrzyżowania ul. Wynalazek i ul. Postępu z Marynarską tylko ze skrętami w prawo, zamknięcie możliwości wjazdu w ul. Marynarską z ul. Suwak ze względu na bliskość węzła Marynarska;
-  obustronne chodniki i ścieżki rowerowe;
-  przebudowę linii tramwajowej od skrzyżowania z ul. Rzymowskiego do nowej pętli przy ul. Suwak i likwidację istniejącego torowiska;
-  budowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Postępu, wyposażonego w schody ruchome;
-  budowę kładki dla pieszych na wysokości ul. Wynalazek;
-  przebudowę infrastruktury podziemnej;
-  budowę ekranów akustycznych w sąsiedztwie szkoły i na wiadukcie;
-  posadzenie drzew i krzewów.