Przetarg na przebudowę estakad Trasy Łazienkowskiej rozstrzygnięty

W przetargu na remont estakad Trasy Łazienkowskiej za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy STRABAG. Firma wyceniła swoje usługi na kwotę 30.602.563,61 zł.

Pozostali oferenci mają teraz 10 dni na złożenie odwołania od decyzji zamawiającego. Po upływie tego terminu możliwe będzie zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.
    
Gruntowną przebudowę przejdzie dziewięć estakad Trasy Łazienkowskiej – osiem na węźle z Wisłostradą i jedna na węźle z Wałem Miedzeszyńskim. Inwestycja potrwa 24 miesiące od momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą.