Przetarg na przebudowę estakad Trasy Łazienkowskiej ogłoszony

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dziewięciu estakad w Trasie Łazienkowskiej – ośmiu na węźle z Wisłostradą i jednej na węźle z Wałem Miedzeszyńskim. Zakres prac obejmie także przebudowę infrastruktury technicznej zlokalizowanej w rejonie estakad.

Czas realizacji inwestycji to 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Firmy zainteresowane zamówieniem mają czas do 3 stycznia 2013 roku na złożenie oferty w trwającym przetargu.

Szczegółowy zakres prac:

 • rozbiórka istniejących i budowa nowych łącznic Ł-19, Ł-20, Ł-21, Ł-22, Ł-23, Ł-24, Ł-25, Ł-26 i Ł-35 o łącznej długości 1420 m,

 • dobudowa nowego pasa ruchu na ul. Czerniakowskiej od zjazdu z łącznicy Ł-21 do skrzyżowania z ul. Łazienkowską o długości 140 m,

 • przebudowa chodników, dróg dojazdowych i zieleni na poziomie terenu w rejonie łącznic,

 • budowa elementów systemu odwodnienia,

 • realizacja elementów eksploatacyjnych dróg (oznakowanie poziome i pionowe),

 • usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną,

 • wymiana nawierzchni chodników wzdłuż Wisłostrady od skrzyżowania z ul. Górnośląską do skrzyżowania z ul. Łazienkowską.

Realizacja inwestycji będzie wymagała przebudowy i zabezpieczenia istniejących urządzeń infrastruktury technicznej takich jak:

 • przebudowa oświetlenia,
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej (kablowe i napowietrzne),
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej (kablowe i napowietrzne linie nn, SN),
 • przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Czerniakowska-Łazienkowska.

Więcej o inwestycji: www.zmid.waw.pl/index.php