Przetarg na projekt Lazurowej

Ogłosiliśmy przetarg na dokumentację projektową dla rozbudowy ul. Lazurowej na odcinku od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna. Termin składania ofert mija 4 stycznia 2021 r. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 13 miesięcy na realizację zadania.
Zgodnie z wstępnymi założeniami ul. Lazurowa ma być drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Zaprojektowane zostaną obustronne chodniki i ścieżki rowerowe. Na skrzyżowaniu z ul. Narwik powstanie naziemne przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. W projekcie ma być zachowana rezerwa terenowa pod planowaną budowę wiaduktu w ciągu ul. Lazurowej.

 

 

Projekt pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2  w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej” jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.