Projekt ul. Bartyckiej. Znamy oferty w przetargu

Siedem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie ul. Bartyckiej i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do jej budowy na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec. Najniższą ofertę złożyła firma CertusVia Sp. z o.o.- 971 tys. zł, najwyższą Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. – 2,7 mln zł. Podczas oceniania ofert brane będą pod uwagę: cena usługi oraz doświadczenie projektanta branży drogowej. Dokumentacja projektowa umożliwiająca przebudowę ulicy ma być gotowa w przeciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym w przetargu projektantem.