Prace w rejonie ul. Marynarskiej

W ul. Postępu trwa przebudowa sieci gazowej. Prace związane są z przebudową ul. Marynarskiej i budową wiaduktu w ciągu ul. Postępu.

Umowa z firmą Intercor przewiduje nie tylko wykonanie prac budowlanych w ul. Marynarskiej, ale również aktualizację dokumentacji projektowej, która w dużym stopniu dotyczy przebudowy infrastruktury podziemnej. Umowy niezbędne do przebudowy sieci zostały podpisane ze wszystkimi gestorami. Brakuje jedynie umowy z Innogy Stoen Operator, a jest ona kluczowa dla prowadzenia dalszych prac, jako że sieć energetyczna musi być przebudowana w pierwszej kolejności.

Przyjęty harmonogram budowy, sporządzony na podstawie dotychczasowych praktyk, uwzględniał czas na przygotowanie i podpisanie umowy z firmą Innogy. W naszej ocenie był on wystarczająco długi do sfinalizowania tych działań. Jednak dopiero po trzech miesiącach od złożenia przez nas dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy, przedstawiciele firmy zwrócili się o jej uzupełnienie. Spowodowało to opóźnienie w rozpoczęciu zaplanowanych prac. Ostatnio zadeklarowany termin przygotowania umowy – 10 listopada – nie został dotrzymany, kolejny nie jest podany.

Przygotowana i przekazana do GDDKiA została także umowa użyczenia  terenu w rejonie węzła Marynarska. Teren ten będzie niezbędny m.in. do zakończenia przebudowy ciepłociągu oraz budowy linii tramwajowej w nowym śladzie.

Zakończenie inwestycji planowane jest w II połowie 2018 r.