Prace rozbiórkowe w rejonie ul. Marynarskiej

Prace związane z przebudową ul. Marynarskiej objęły dzisiaj rozbiórkę chodników wzdłuż ul. Postępu oraz demontaż płyt przejazdowych na torowisku. Jutro kolejne rozbiórki i przygotowania do prac ziemnych. Zachęcamy wszystkie osoby dojeżdżające do pracy w rejon prowadzonej inwestycji do rezygnacji z podróży samochodem i skorzystania z komunikacji publicznej.