Prace na ul. Marynarskiej

W związku z informacjami, które ukazały się w ostatnich dniach w mediach zapewniamy, że doskonale rozumiemy uciążliwości komunikacyjne związane z przebudową ul. Marynarskiej, za które mieszkańców bardzo przepraszamy. Dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować niedogodności wynikające z ograniczeń w ruchu.
Projekt rozbudowy ulicy został przygotowany z myślą o realizacji zadania przed mistrzostwami EURO2012. Kryzys finansowy spowodował, że inwestycja została odłożona w czasie. Kiedy w 2014 r. nowa perspektywa finansowa dała szansę powrotu do planów przebudowy ul. Marynarskiej, mając na uwadze duże potrzeby komunikacyjne tego rejonu miasta oraz jego stały rozwój i rozbudowę, przystąpiliśmy niezwłocznie do realizacji zadania. Niestety, w trakcie prowadzenia prac ujawniły się instalacje podziemne, których nie było w pierwotnym projekcie i które wymusiły zmiany w dokumentacji.  To tu leży główna przyczyna opóźnień. Sieć urządzeń podziemnych w rejonie ul. Marynarskiej jest niezwykle rozbudowana. Umowa z wykonawcą przewiduje nie tylko roboty budowlane, ale również aktualizację projektu z 2009 r. W praktyce okazało się jednak, że oznacza to wymianę starej dokumentacji na nową, bo dopiero wejście na teren budowy i odkrycie zlokalizowanych w ziemi sieci ujawniło ogrom pracy, którą należy wykonać. Należało wszystkie sieci zinwentaryzować, zmienić - a w zasadzie stworzyć nowy projekt - po czym sieci te przebudować. Przykładem może być przebudowa światłowodów – według projektu trzech w jednej kanalizacji, a 27 w rzeczywistości, w tym kilku o nieustalonej własności. Przebudowę każdego światłowodu należało wykonać w uzgodnieniu i na warunkach każdego z właścicieli, co było bardzo czasochłonne. Innym przykładem może być konieczność przebudowy sieci elektroenergetycznych aż w 230 miejscach.
Zasadniczym warunkiem przywrócenia ruchu tramwajowego na ul. Marynarskiej jest zakończenie budowy ciepłociągu. Z przyczyn formalno-prawnych do niedawna niemożliwe było rozpoczęcie prac na działkach znajdujących się w rejonie węzła drogi S79. Przeszkody zostały przezwyciężone i obecnie intensywnie pracujemy nad tym, by jak najefektywniej wykorzystać czas pozostały do zakończenia budowy.