Prace na ul. Marynarskiej

Na ul. Marynarskiej trwają przygotowania do frezowania fragmentów nawierzchni wyłączonych z ruchu - rozbierane są opaski z płyt betonowych znajdujące się wzdłuż jezdni. Trwa także rozbiórka przystanku autobusowego w ul. Marynarskiej. Dzisiaj w nocy wprowadzone zostały zmiany w programach sygnalizacji świetlnej na rondzie UE oraz dodatkowy pas ruchu do skrętu w lewo od strony ronda UE z ul. Wołoskiej w ul. Domaniewską. Zmiany w organizacji ruchu mają się przyczynić do lepszej obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z przebudowywaną ul. Marynarską.