Prace na Służewcu

Trwają prace w rejonie ul. Marynarskiej i ul. Postępu. Przebudowywana jest tam kanalizacja deszczowa oraz sieć gazowa. Z tereny budowy wywożone są wierzchnie warstwy gruntu oraz zdemontowane elementy drogi. Prace związane są z rozpoczętą inwestycją polegającą m.in. na poszerzeniu ul. Marynarskiej do trzech pasów ruchu w każdym kierunku oraz budowie wiaduktu w ciągu ul. Postępu.