Powstanie projekt ul. Nowotrockiej

Podpisana została umowa na projekt ul. Nowotrockiej. W przeciągu 20 miesięcy powstanie dokumentacja niezbędna do budowy drogi na odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Św. Wincentego. Ulicę zaprojektuje firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. Koszt prac projektowych to 1,44 mln zł.  Na początkowym etapie prac projektowych mają powstać dwie koncepcje drogi: jedna przewidująca budowę jezdni po wschodniej stronie i pozostawienie rezerwy terenu pod drugą jezdnię, oraz druga zakładająca budowę jezdni po wschodniej stronie i pozostawienie rezerwy terenowej pod budowę linii tramwajowej po stronie zachodniej.