Powstanie projekt ul. Bartyckiej

Ogłoszony został przetarg na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla rozbudowy ul. Bartyckiej na odcinku od ul. Czerniakowska do ul. Gościniec oraz ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. Gościniec do ul. Bananowej. Na oferty w przetargu czekamy do 22 marca 2018 r. Dokumentacja projektowa ma powstać w przeciągu 18 miesięcy od podpisania umowy z projektantem. Do zadań wykonawcy należeć będzie m.in.: uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Długość przewidzianego do zaprojektowania odcinka drogi to ok. 2 km. Poza jezdniami mają powstać rozwiązania dla ruchu rowerowego oraz pieszego a także projekt zieleni. Podstawą opracowania projektowego będą rozwiązania ujęte w obowiązujących w tym rejonie miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Bartyckiej oraz Osady Siekierki.