Powstanie projekt nowej drogi na Targówku

Do 23 maja czekamy na oferty firm zainteresowanych opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy ciągu ulic: Codziennej, Łokietka, Pratulińskiej na odcinku o długości ok. 2,4 km od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej. Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Zacisza. Wybrany projektant będzie miał 20 miesięcy na skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

Projekt ma umożliwić  przebudowę ulic: Codziennej, Figara, W. Łokietka i Pratulińskiej, budowę nowego odcinka drogi od ul. Figara do ul. W.Łokietka oraz skrzyżowania ulic: Łokietka/Samarytanka/Krośniewicka.

Droga ma być jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu (po jednym w każdym kierunku). Na ul. W. Łokietka (od ul. Gilarskiej do ul. Jórskiego) przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. W projekcie znajdą się obustronne chodniki dla pieszych oraz dwukierunkowe ścieżki rowerowe, a także rozwiązania umożliwiające przebudowę skrzyżowań i istniejącej infrastruktury technicznej. Z opracowania wyłączone zostanie skrzyżowanie ul. W. Łokietka z ul. Nowotrocką, które będzie objęte projektem ul. Nowotrockiej (od ul. Św. Wincentego do ul. Radzymińskiej).