Podpisanie umowy z Innogy Stoen Operator

Podpisana została umowa z Innogy Stoen Operator na likwidację kolizji sieci, dzięki czemu można kontynuować rozpoczęte prace w znacznie szerszym zakresie. Wykonawca przystąpił do przebudowy kanalizacji na odcinku od skrzyżowania z ul. Postępu do węzła Marynarska. Prace prowadzone są metodą bezwykopową. Przebudowane muszą być też liczne urządzenia sieci ciepłowniczej, wodociągowej, gazowej, sanitarnej oraz kanalizacja deszczowa.