Otwarcie wiaduktu w ul. Postępu

W piątek 22.11.2019 r. po godzinie 10.00 otwarty zostanie wiadukt w ul. Postępu nad ul. Marynarską. Na wiadukcie znajduje się jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w obydwu kierunkach, chodnik dla pieszych oraz dwie klimatyzowane windy.

Wraz z uruchomieniem wiaduktu zamknięte zostanie tymczasowe przejście dla pieszych przez ul. Marynarską. Jeszcze przez tydzień wewnętrzne pasy obydwu jezdni w rejonie skrzyżowania z ul. Postępu pozostaną wyłączone z ruchu. W tym czasie zakończą się prace, które nie mogły być prowadzone z powodu funkcjonującego przejścia. Jednocześnie z przywróceniem ruchu na wszystkich pasach obydwu jezdni ul. Marynarskiej zniknie zwężenie na wiadukcie z ul. Rzymowskiego.

Nadal zamknięta pozostaje nowa kładka dla pieszych nad ul. Marynarską w rejonie ul. Wynalazek. Wniosek o pozwolenie na jej użytkowanie w najbliższych dniach trafi do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. O terminie otwarcia kładki poinformujemy po uzyskaniu decyzji nadzoru.