Otwarcie pierwszej estakady Trasy Łazienkowskiej

W niedzielę 31 sierpnia około godz. 22 zostanie otwarta pierwsza estakada Trasy Łazienkowskiej - wjazd z Wału Miedzeszyńskiego od strony mostu Poniatowskiego w kierunku centrum. Gotowe są również trzy łącznice po stronie śródmiejskiej: wjazdowa z Wisłostrady od strony Mokotowa w kierunku Pragi, zjazdowa z Trasy Łazienkowskiej od strony centrum w kierunku Mokotowa i wjazdowa z Wisłostrady od strony Żoliborza w kierunku Pragi. W odniesieniu do tych estakad trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

W najbliższym czasie ułożona zostanie nawierzchnia na estakadzie zjazdowej z Trasy Łazienkowskiej od strony centrum w kierunku Żoliborza, po czym przeprowadzone zostanie próbne jej obciążenie i odbiory techniczne. Jeszcze w tym roku estakada ta zostanie oddana do użytku.

Pozostałe cztery łącznice będą gotowe w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zgodnie z kontraktem, prace zakończą się w kwietniu 2015 r.