Otwarcie ofert na przebudowę estakad Trasy Łazienkowskiej

28 stycznia zostały otwarte oferty w przetargu na przebudowę ośmiu estakad na węźle Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą i jednej na węźle z Wałem Miedzeszyńskim. Swoje propozycje cenowe - oscylujące pomiędzy kwotami 30.602.400 a 48.995.588 zł - złożyło 16 firm.

Szczegółowe zestawienie złożonych ofert znajduje się w pliku.

Wykonawca zobowiązany będzie do rozebrania i odbudowy wszystkich dziewięciu estakad w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.