Oferty na projekt Lazurowej

W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Lazurowej na odcinku od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna wpłynęły dwie oferty - firmy JPPC Polska na kwotę 386 tys. zł i konsorcjum firm: Urban Media i Rem Projekt, oferującego wykonanie zadania za cenę 584 tys. zł.
Zgodnie z założeniami ul. Lazurowa ma być drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, chodnikami i ścieżką rowerową. Na skrzyżowaniu z ul. Narwik powstanie naziemne przejście dla pieszych z sygnalizacją. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 13 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej.

 

 

 

 

Projekt pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2  w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej” jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.