Od czwartku szerzej na ul. Marynarskiej

Na ul. Marynarskiej trwają ostatnie prace przed zaplanowanym na czwartek na godz. 22.00 otwarciem południowej jezdni ulicy na odcinku od ul. Rzymowskiego do węzła Marynarska. Oznacza to, że jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi obydwie, poszerzone do trzech pasów ruchu jezdnie ul. Marynarskiej będą dostępne dla kierowców.

Prace przy pozostałej części drogi potrwają do końca maja. W tym czasie zakończy się budowa chodników, dróg rowerowych, posadzonych zostanie 91 drzew w tym m.in. graby kolumnowe i klony oraz ok. 16.000 krzewów tawuły, róży holenderskiej i pięciornika. W maju gotowy ma być także wiadukt w ul. Postępu oraz kładka dla pieszych w rejonie ul. Wynalazek, których otwarcie nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie z nadzoru budowlanego.

Po uruchomieniu południowej jezdni ul. Marynarskiej nie zmieni się obecna lokalizacja przejść dla pieszych. Otwarty zostanie wyjazd z ul. Wynalazek na ul. Marynarską oraz skręt w ul. Wynalazek z ul. Marynarskiej od strony trasy ekspresowej. Uruchomione zostaną też dwa przystanki autobusowe wybudowane przy jezdni południowej.

Ruch, który dotychczas odbywał się jedynie po jezdni północnej uniemożliwiał wykonanie wszystkich prac w jej rejonie. Otwarcie drugiej jezdni umożliwi po Świętach Wielkanocnych czasowe wyłączanie jednego z trzech pasów ruchu jezdni północnej i zakończenie prac. W maju na jezdni północnej ułożona zostanie ostatnia warstwa nawierzchni.

Prace budowlane na ulicy Marynarskiej rozpoczęły się pod koniec sierpnia 2016 r. Inwestycja, poza poszerzeniem każdej jezdni do 3 pasów ruchu, obejmuje też budowę wiaduktu w ul. Postępu, kładki dla pieszych w rejonie ul. Wynalazek oraz przebudowę torowiska tramwajowego od skrzyżowania z ul. Rzymowskiego do pętli Suwak.

Inwestycja jest współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.