Objazdy na Wisłostradzie dla pojazdów powyżej 3,3 m

Prace przy przebudowie estakad Trasy Łazienkowskiej wymagają wprowadzenia w nocy z 15 na 16 września ograniczeń w wysokości pojazdów jadących Wisłostradą w kierunku Mokotowa i Wilanowa.  Pojazdy mierzące ponad 3,3 m wysokości będą kierowane na objazdy ulicami: Ludną, Rozbrat i Łazienkowską.  Ograniczenie potrwa około półtora miesiąca. W tym czasie wykonane zostaną prace przy betonowaniu przęsła estakady wjazdowej od strony Wilanowa w kierunku centrum.

Również w poniedziałek 15 września zaplanowane są próby obciążeniowej na nowo wybudowanej estakadzie prowadzącej od strony centrum w kierunku Żoliborza. Jest to najdłuższa z estakad po południowej stronie węzła Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą. Jeśli próby przebiegną pomyślnie, wykonawca jeszcze w tym miesiącu wystąpi do nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie nowej łącznicy.  

Inwestycja polegająca na przebudowie 9 estakad Trasy Łazienkowskiej ma zakończyć się w pierwszej połowie 2015 r. Cztery wyremontowane estakady zostały w tym roku udostępnione do ruchu. Trwa budowa łącznic zlokalizowanych po północnej stronie węzła.