Nowa ul. Sacharowa i nowe rondo od jutra otwarte

W nocy z 7 na 8 maja otwarta zostanie ul. A. Sacharowa pomiędzy ul. S. Żeromskiego a Marymoncką. Na odcinku od ul. Marymonckiej do ul. Kasprowicza będzie miała po dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach. Od ul. Kasprowicza od ul. Żeromskiego, z uwagi na budowę ronda na razie po jednym pasie. Zmiana organizacji ruchu obejmie także zamknięcie ul. Kasprowicza na odcinku od Sacharowa do ul. Żeromskiego. Zgodnie z projektem ten fragment ulicy na trwale zniknie z układu drogowego w rejonie stacji metra Słodowiec.

Wprowadzane zmiany pozwolą także przebudować ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Sacharowa do ul. Marymonckiej. Pojawi się tutaj druga jezdnia. Na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i ul. Sacharowa powstanie rondo. Z uwagi na zakres rozpoczynanych robót konieczne jest zwężenie istniejącej jezdni ul. Żeromskiego. Jadący w kierunku ul. Marymonckiej będą mieli od jutra do dyspozycji jeden pas ruchu. W przeciwnym kierunku będą dwa pasy.

W rejonie stacji metra Słodowiec powstaje nowy układ ulic, chodników oraz dróg rowerowych. Projekt przewiduje, że ul. A. Sacharowa na całej długości, czyli od ul. S. Żeromskiego do Marymonckiej będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a na jej skrzyżowaniach z ulicami J. Kasprowicza i S. Żeromskiego powstaną ronda. Przebudowana do przekroju dwujezdniowego zostanie także ul. S. Żeromskiego na odcinku od ul. A. Sacharowa do dawnego wlotu ul. J. Kasprowicza. Projekt przebudowy obejmuje likwidację fragmentu jezdni ul. J. Kasprowicza na odcinku od ul. A. Sacharowa do S. Żeromskiego. Inwestycja zakończy się w drugiej połowie roku.