Marynarska - prace przy przebudowie sieci

Dzisiaj na wyłączonej z ruchu, północnej jezdni ul. Marynarskiej trwają prace związane z usuwaniem starej nawierzchni. Wzdłuż ul. Postępu przebudowywana jest sieć gazowa. W ul. Marynarskiej kontynuowana są też prace związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Urządzenie do wykonywania przecisku pracuje 6 m pod ziemią. Na teren budowy przewieziono też część materiałów, które posłużą do prac przy przebudowie tej sieci.