Kolejne estakady Trasy Łazienkowskiej gotowe do otwarcia

Dziś ok. godz. 22 zostaną otwarte trzy kolejne estakady Trasy Łazienkowskiej: wjazdowa z Wisłostrady od strony Mokotowa w kierunku Pragi, wjazdowa z Wisłostrady od strony Żoliborza w kierunku Pragi i zjazdowa z Trasy Łazienkowskiej od strony centrum w kierunku Mokotowa.

Na ostatniej łącznicy po południowej stronie Trasy Łazienkowskiej (zjazd od strony centrum w kierunku Żoliborza) trwają prace wykończeniowe - układana jest ostatnia warstwa nawierzchni jezdni, ustawiane są bariery. W połowie września przewiduje się wykonanie próbnych obciążeń estakady, a po uzyskaniu pomyślnego wyniku testu - wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie.

Pozostałe cztery łącznice, usytuowane po północnej stronie Trasy Łazienkowskiej, będą gotowe w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zgodnie z kontraktem, prace zakończą się w kwietniu 2015 r.