Gotowe kolejne estakady Trasy Łazienkowskiej

Dziś krótko po godz. 20 zostaną udostępnione do ruchu trzy kolejne estakady Trasy Łazienkowskiej, znajdujące się po północnej stronie węzła: dwie zjazdowe od strony Pragi w kierunku Żoliborza i Mokotowa oraz wjazdowa z Wisłostrady od strony Żoliborza w kierunku centrum. Nadal trwają prace na ostatniej łącznicy prowadzącej z Wisłostrady od strony Mokotowa w kierunku centrum. Estakady po północnej stronie węzła zostały wyłączone z ruchu w lutym i marcu 2014 r.

Cała inwestycja polegała na rozebraniu i odbudowie dziewięciu estakad o łącznej długości 1420 m: ośmiu na węźle z Wisłostradą, jednej na węźle z Wałem Miedzeszyńskim. Rozbiórki rozpoczęły się latem ubiegłego roku. Pierwsze cztery łącznice zostały oddane do użytku we wrześniu 2014 r., kolejna - miesiąc później. Zgodnie z umową, wszystkie prace, w tym budowa dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ul. Czerniakowskiej w ul. Łazienkowską, zakończą się do kwietnia 2015 r. Wykonawcą przebudowy jest firma Strabag.