Frezowanie nawierzchni na ul. Postępu

Na ul. Postępu rozpoczęło się dzisiaj usuwanie nawierzchni asfaltowej z fragmentów jezdni wyłączonych z ruchu. Prace związane są z przebudową ul. Marynarskiej, która obejmuje także budowę wiaduktu w ciągu ul. Postępu. Pomimo prowadzonych prac przejazd ul. Postępu jest możliwy w obydwu kierunkach.