Dodatkowy pas do skrętu w ul. Domaniewską

Jeszcze dzisiaj w nocy wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu, które mają usprawnić przejazd w rejonie ul. Marynarskiej. Kierowcy jadący ul. Wołoską od strony ronda Unii Europejskiej będą mieli od jutra dwa pasy do skrętu w lewo w ul. Domaniewską. Zmieni się także sygnalizacja świetlna na rondzie Unii Europejskiej. Przypominamy także, że w weekend wprowadzona została możliwość skrętu w lewo z ul. Cybernetyki w ul. Rzymowskiego - wcześniej możliwy był tam tylko skręt w prawo. Prosimy o uważną jazdę i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie