Aktualnie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Od 1 września 2021 r. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych staje się częścią Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Oznacza to, że dwie jednostki wykonujące ogólnomiejskie zadania inwestycyjne łączą swoje siły.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizował dotychczas inwestycje polegające na budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych. Jednostka działa w strukturach miasta od ponad 70 lat.

Inwestycje zrealizowane przez SZRM, to wizytówki nowoczesnej Warszawy: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich. W poprzednich dekadach SZRM zasłynął  m.in. odbudową Starego i Nowego Miasta, Zamku Królewskiego i Ujazdowskiego oraz budową warszawskich osiedli mieszkaniowych.

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych powstał w 2008 r. i zajmował się budową oraz przebudową dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz drogowej infrastruktury technicznej. Pozyskiwał też na te cele niezbędne tereny.

ZMID zrealizował 52 inwestycje drogowe o wartości ponad 4,4 mld zł. Były to zarówno drogi o dużym znaczeniu ogólnomiejskim, takie jak: trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie, węzeł Łopuszańska – Kleszczowa, ciąg ulic Cybernetyki i 17 Stycznia, ul. Nowolazurowa czy przebudowa ul. Marsa i Żołnierskiej, ale również drogi ważne na poziomie poszczególnych dzielnic np.: budowa al. Polski Walczącej, przebudowa ul. Francuskiej, al. Wilanowskiej, ul. Głębockiej czy Traktu Lubelskiego.

Po połączeniu Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta stanie się wysoko wyspecjalizowaną jednostką inwestycyjną, dysponującą profesjonalną kadrą z doświadczeniem w realizacji inwestycji kubaturowych i drogowych oraz w zarządzaniu nieruchomościami.

Od 1 września 2021 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta będzie dodatkowo nadzorował m.in. trwającą przebudowę Wybrzeża Helskiego i Szczecińskiego, rozbudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola oraz budowę drugiej estakady na skrzyżowaniu ul. Marsa i Żołnierskiej. Zadania te dołączą do już realizowanych przez SZRM inwestycji, czyli m.in.: modernizacji Pałacyku Konopackiego, budowy Szpitala Południowego, przebudowy i modernizacji Szpitala Czerniakowskiego czy budowy Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

Strona Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta - https://szrm.pl


Inwestycje ZMID