ZP/2/PN/2/15 Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciągu ulicy.

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciągu ulic Marsa - Żołnierska na odcinku węzeł Marsa - granica miasta - etap II.

 

 

Nr postępowania ZP/2/PN/2/15
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciągu ulicy
Wartość (limit) Postępowanie o wartości powyżej 20 000 000 euro
Termin składania ofert 27-04-2015
Data ogłoszenia 27-02-2015
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony