ZP/2/PN/1/16 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym zadanie C. - odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej.

Nr postępowania ZP/2/PN/1/16
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym zadanie C. - odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej.
Wartość (limit) Postępowanie o wartości powyżej 5 225 000 euro
Termin składania ofert 03-06-2016
Data ogłoszenia 14-04-2016
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony