Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego - ZP/11/PN/9/15

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie D. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się w pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 29.05.2015r.) znajduje się w pliku

SIWZ znajduje się w pliku

załączniki w wersji edytowalnej znajdują się w pliku

materiały przetargowe znajdują się w pliku

Zmiana terminu otwarcia ofert znajduje się w pliku

Zmiana terminu otwarcia ofert (pismo z dnia 29.05.2015r.) znajduje się w pliku

Pytania - odpowiedzi znajdują się w pliku

- załączniki do odpowiedzi znajdują się w pliku

Informacja z otwarcia ofert znajduje się w pliku

Wybór najkorzystniejszej oferty znajduje się w pliku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się w pliku

Data ogłoszenia 08-05-2015
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb