Świadczenie usług w zakresie ochrony osób, obiektu i mienia

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób, obiektu i mienia ZMID w 2018 roku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pzp. (usługi społeczne)

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

OGŁOSZENIE

ogłoszenie , plik 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

iwz, plik

załączniki:

książka ewidencji kluczy, plik

książka ewidencji ruchu osobowego, plik

książka ewidencji ruchu pojazdów, plik

zakres obowiązków pracownika ochrony fizycznej, plik 

informacja z sesji otwarcia ofert (04.12.2017 r.), plik

 

pismo z 15.12.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, plik

 

 

Nr postępowania ZP/19/US/1/17
Tytuł Świadczenie usług w zakresie ochrony osób, obiektu i mienia
Wartość (limit) poniżej 750 000 euro
Termin składania ofert 04-12-2017
Data ogłoszenia 27-11-2017
Rodzaj Usługi
Tryb