Przebudowa ul. Łodygowej

Nr postępowania ZP/4/PN/4/17
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska – granica miasta wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Radzymińska – Młodzieńcza – Łodygowa oraz budową kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej w pasie drogowym ul. Łodygowej.
Wartość (limit) powyżej 5 225 000 euro
Termin składania ofert 14-04-2017
Data ogłoszenia 27-02-2017
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony