Przebudowa ul. Głębockiej

 

pytania i podpowiedzi (pismo z dnia 07.07.2017 r.) , plik  załączniki do pisma, plik

Nr postępowania ZP/12/PN/11/17
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z: realizacją zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona i przebudowa gazociągu (roboty budowlane ZMID) oraz budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej, przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Głębockiej, ul. Berensona i ul. Kąty Grodziskie (roboty budowlane MPWiK).
Wartość (limit) powyżej 5 225 000 euro
Termin składania ofert 31-07-2017
Data ogłoszenia 16-06-2017
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony