Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - 2 części

Opracowanie projektu budowlanego / materiałów do zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia

na budowę i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania

zadania inwestycyjnego pn. Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym:

Część 1 - Przebudowa (rozbudowa) jezdni lokalnej ul. Modlińskiej na  odc. ul. Przaśna - ul. Kasztanowa.

Część 2 - Rozbudowa ciągu ulic: Kołacińska - Szynowa.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ogłoszenie o zamówieniu, plik

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

opis przedmiotu zamówienia, plik

Nr postępowania ZP/17/PN/16/17
Tytuł Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - 2 części
Wartość (limit) poniżej 209 000 euro
Termin składania ofert 12-10-2017
Data ogłoszenia 02-10-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony