Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową (rozbudową) ul. Głębockiej.

 

umowa została zawarta w dniu 14.12.2017 r.,

z firmą ZBM Inwestor Zastępczy S. A. ul. Jagiellońska 88, B.51 BC, lok.36 z Warszawy,

na kwotę brutto: 499.800,00 zł

 

 

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamówieniu, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

Opis przedmiotu zamówienia, plik

JEDZ, plik

 

PYTANIA - ODPOWIEDZI

pismo - 3 z dnia 15.09.2017 r. , plik

 

Informacja z sesji otwarcia ofert (04.10.2017 r.), plik

 

pismo - 37 z dnia 21.11.2017 r. (wybór najkorzystniejszej oferty), plik 

Nr postępowania ZP/15/PN/14/17
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej.
Wartość (limit) powyżej 209 000 euro
Termin składania ofert 04-10-2017
Data ogłoszenia 28-08-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony