Opracowanie projektu ul. Projektowanej 6 KD-L odc. ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska.

Nr postępowania ZP/14/PN/13/17
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater – ul. Marszałkowska.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 01-09-2017
Data ogłoszenia 24-08-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony