Opracowanie projektu ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska.

Nr postępowania ZP/18/PN/17/17
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater – ul. Marszałkowska.
Wartość (limit) Poniżej równowartości 209 000 EURO
Termin składania ofert 27-10-2017
Data ogłoszenia 19-10-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony