Opracowanie projektu dla budowy urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego

Nr postępowania ZP/8/PN/8/17
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego.
Wartość (limit) poniżej 209 000 euro
Termin składania ofert 15-05-2017
Data ogłoszenia 05-05-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony