Opracowanie projektu budowy ekranów akustycznych w al. Stanów Zjednoczonych.

Nr postępowania ZP/5/PN/5/17
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 08-06-2017
Data ogłoszenia 04-05-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony