Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 3 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 części.

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 3 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 części:

 Część 1) Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego (km 9,420 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol) w poziomie szyn.

Część 2) Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 – ul. Okuniewską w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła
i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego (km 16,300 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol) w poziomie szyn.

Część 3) Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa drogi wojewódzkiej nr 637 i al. gen. A. Chruściela „Montera” w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn (km 11,750 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol).

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ogłoszenie o zamówieniu, plik

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

opis przedmiotu zamówienia, plik

załączniki do opisu, plik

JEDZ , plik  (wersja edytowalna - pomocnicza, plik)

 

1. pismo (6) z dnia 23.05.2017 r. plik , załącznik do pisma , plik

Nr postępowania ZP/6/PN/6/17
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 3 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 części.
Wartość (limit) powyżej 209 000 euro
Termin składania ofert 08-06-2017
Data ogłoszenia 04-05-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony