Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. ul. Czerniakowska – ul. Gościniec.

Nr postępowania ZP/1/PN/1/18
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. ul. Czerniakowska – ul. Gościniec.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 22-03-2018
Data ogłoszenia 12-02-2018
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony