Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w Warszawie – 4 części.

 

 Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa układu drogowego  w Dzielnicy Białołęka, w tym: 

Część 1 - Rozbudowa ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników – ul. Ketlinga.

Część 2 - Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona wraz z rozbudową  skrzyżowania ulic: Ostródzka – Zdziarska.

Część 3 - Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przaśna – ul. Kasztanowa.

Część 4 - Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska – Szynowa.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ogłoszenie o zamówieniu, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz. plik

opis przedmiotu zamówienia, plik

załączniki do opisu, plik

JEDZ, plik (wersja edytowalna - pomocnicza, plik)

pismo-3 z dnia 19.07.2017 r. (zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz TOP, plik  (wersja edytowalna TOP, plik )

 

Informacja z sesji otwarcia ofert (08.08.2017 r.), plik

pismo-5  z dnia 09.08.2017 r. dot.: unieważnienia w zakresie części 4, plik

pismo-9  z dnia 11.09.2017 r. dot. unieważnienia w zakresie części 3, plik

pismo-10 z dnia 11.09.2017 r. dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na część 1 i 2 , plik

 

 

 

Nr postępowania ZP/10/PN/10/17
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w Warszawie – 4 części.
Wartość (limit) powyżej 209 000 euro
Termin składania ofert 08-08-2017
Data ogłoszenia 30-06-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony