Nadzór inwestorski nad rozbudową ul. Łodygowej

umowa została zawarta w dniu 11.12.2017 r., z firmą ZBM Inwestor Zastępczy S. A. ul. Jagiellońska 88, B.51 BC, lok.36 z Warszawy, na kwotę brutto: 498.000,00 zł

Nr postępowania ZP/13/PN/12/17
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska – granica miasta.
Wartość (limit) powyżej 209 000 euro
Termin składania ofert 05-09-2017
Data ogłoszenia 31-07-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony