Nadzór inwestorski nad rozbudową ul. Łodygowej

Nr postępowania ZP/13/PN/12/17
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska – granica miasta.
Wartość (limit) powyżej 209 000 euro
Termin składania ofert 05-09-2017
Data ogłoszenia 31-07-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony