Nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budową ul. Gandhi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej w Warszawie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamówieniu, plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ, plik

Opis przedmiotu zamówienia, plik

pismo (3) z dnia 01.06.2017 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert), plik

pismo (4) z dnia 01.06.2017 r. (pytania, odpowiedzi), plik

Informacja z sesji otwarcia ofert, plik

Pismo o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.07.2017 r.), plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, plik

Nr postępowania ZP/7/PN/7/17
Tytuł Nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budową ul. Gandhi
Wartość (limit) poniżej 209 000 euro
Termin składania ofert 05-06-2017
Data ogłoszenia 25-05-2017
Rodzaj Usługi
Tryb Przetarg nieograniczony