Dokumentacja projektowa - poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka w tym: zadanie I przebudowa (rozbudowa) jezdni lokalnej ul. Modlińskiej na odc. ul. Przaśna - ul. Kasztanowa.