Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ogłoszenie o zamówieniu, plik

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz, plik

opis przedmiotu zamówienia, plik

materiały przetargowe, plik

PYTANIA - ODPOWIEDZI

pismo z dnia 16.03.2017 r , plik

pismo z dnia 23.03.2017 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) , plik

pismo z dnia 24.03.2017 r. , plik  załączniki do pisma, plik

pismo z dnia 27.03.2017 r. , plik  załączniki do pisma, plik

Informacja z sesji otwarcia ofert (30.03.2017 r.), plik

Pismo o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.05.2017 r.), plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, plik

Nr postępowania ZP/1/PN/1/17
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej w Warszawie
Wartość (limit) poniżej 5 225 000 euro
Termin składania ofert 30-03-2017
Data ogłoszenia 10-03-2017
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony