Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką

Przebudowa drogi krajowej nr 2 polegająca na budowie kładki dla pieszych z windami dla niepełnosprawnych wraz z rozbudową infrastruktury technicznej w granicach pasa drogi krajowej nr 2 oraz przebudową drogi powiatowej ul. Trakt Lubelski wraz z rozbudową sieci uzbrojenia terenu związanych z przebudową ww. DK2 w Warszawie.

Nr postępowania ZP/13/PN/7/16
Tytuł Przebudowa drogi krajowej nr 2 polegająca na budowie kładki dla pieszych z windami dla niepełnosprawnych wraz z rozbudową infrastruktury technicznej w granicach pasa drogi krajowej nr 2 oraz przebudową drogi powiatowej ul. Trakt Lubelski wraz z rozbudową sieci uzbrojenia terenu związanych z przebudową ww. DK2 w Warszawie.
Wartość (limit) poniżej 5 225 000 euro
Termin składania ofert 11-01-2017
Data ogłoszenia 15-12-2016
Rodzaj Roboty Budowlane
Tryb Przetarg nieograniczony