Pl. Defilad – budowa dróg gminnych na odcinku ul. Marszałkowska – ul. E. Plater (droga do Muzeum Sztuki Nowoczesnej)

Pl. Defilad – budowa dróg gminnych na odcinku ul. Marszałkowska – ul. E. Plater (droga do Muzeum Sztuki Nowoczesnej)

Inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnicy Śródmieście i polega na budowie dróg gminnych na odcinku ul. Marszałkowska – ul. E. Plater.

Zakres inwestycji obejmuje budowę dróg gminnych kategorii L (lokalnej), które zostały oznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (Uchwała nr XCIV/2749/2010 z dnia 09.11.2010 r.) jako 5KDL i 8KDL.

W ramach zadania wykonane zostanie:

  • ulica 5KDL o szerokości jezdni 6 m dla kategorii ruchu KR3 wraz z chodnikami, odwodnieniem oraz oświetleniem,

  • ulica 8KDL o szerokości jezdni 7 m dla kategorii ruchu KR3 wraz z chodnikami, odwodnieniem oraz oświetleniem.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu PKiN ulice 5KDL i 8KDL są elementem nowego zagospodarowania ścisłego centrum miasta, która ma zwiększyć dostępność obszaru objętego ww. planem oraz ma zapewnić obsługę komunikacyjną planowanej w tym rejonie budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że roboty budowlane będą realizowane w latach 2017-2018.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone