Obwodnica śródmiejska - od ronda Wiatraczna do ronda Żaba

Obwodnica śródmiejska - od ronda Wiatraczna do ronda Żaba

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnic Praga-Południe i Targówek. W jej zakres wchodzi zaprojektowanie i budowa fragmentu obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej.

Podstawowe założenia projektowe:

- droga o parametrach klasy głównej G

- prędkość projektowa 60 km/h

- obustronne chodniki,

- jednostronna, dwukierunkowa ścieżka dla rowerów.

W ramach prac projektowych wykonana zostanie analiza funkcjonalno-ruchowa i przestrzenna trasy na odcinku od skrzyżowania z ul. Międzyborską, poprzez Grenadierów, rondo Wiatraczna, Szaserów, Chrzanowskiego, Kozią Górkę, Zabraniecką – Księżnej Anny, Trasę Świętokrzyską do ul. Radzymińskiej. 

Projektant będzie analizował dwa warianty przekroju podstawowego: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu lub dwie jezdnie po trzy pasy ruchu (w tym trzeci jako pas autobusowy). Przewidziane jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie węzłów i skrzyżowań, które ułatwią ruch pieszy pomiędzy przystankami różnych środków komunikacji publicznej. W szczególności dotyczy to rejonu ronda Wiatraczna (tramwaj, autobus, w przyszłości metro) i ul. Radzymińskiej (kolej, autobus, metro). Analizowana będzie także pod kątem kosztów finansowych, środowiskowych i społecznych kwestia długości tunelu dla przeprowadzenia jezdni głównych trasy pod rondem Wiatraczna. 

Projekt trasy ma uwzględnić planowaną lokalizację stacji metra w rejonie ronda Wiatraczna, estakady w miejscach przekroczenia terenów kolejowych (Kozia Górka, łącznica kolejowa nr 503 Warszawa Wschodnia Towarowa – Warszawa Wileńska – Marki) oraz przystanki autobusowe wraz z zejściami na wiaduktach nad liniami kolejowymi nr 2 i 7. 

Analizowane ma być także przesunięcie trasy do ul. Zabranieckiej i układu torowego na odcinku od skrzyżowania z Trasą Świętokrzyską do ul. Radzymińskiej. Węzeł z ul. Radzymińską ma umożliwiać w przyszłości kontynuację budowy trasy w kierunku węzła Żaba.

Na etapie wykonywania koncepcji programowej mają powstać co najmniej trzy warianty przedsięwzięcia. Obecnie dysponujemy dwoma wariantami wyjściowymi, w oparciu o które przeprowadzana jest diagnoza lokalna. Na spotkaniach m.in. z właścicielami i zarządcami nieruchomości znajdującymi się w rejonie planowanej drogi pozyskujemy informacje dotyczące warunków obsługi komunikacyjnej i logistycznej oraz wiedzę o oczekiwaniach związanych z nową drogą. Na ich podstawie oraz w oparciu o analizę urbanistyczną i prognozy natężeń ruchu opracowany zostanie wariant, który stanowił będzie materiał do konsultacji społecznych przewidzianych jesienią br. W rozwiązaniach wariantowych ma być również uwzględnione bezkolizyjne skrzyżowanie z ul. Grenadierów. Pod dyskusję społeczną planujemy poddać m.in.: lokalizację przystanków komunikacji publicznej, przebieg chodników i dróg rowerowych oraz rozwiązania w rejonie dróg lokalnych.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że prace projektowe oraz roboty budowlane będą realizowane w latach 2015-2021 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone